Visionen

Visionen

Iht. vores vedtægter:

Vision

Visionen er, at innovere og netværke for at skabe – ”Et bredt felt af kultur- og uddannelsesaktiviteter i Trekroner/Roskilde-området – med sigte på at skabe synergi mellem erhverv, uddannelse og kulturelle aktører”. Dette skal ske som del af et internationalt netværk og vise et bud på hvordan man kan skabe et innovativt campus.

Mål
Det er målet, at få skabt et Campus-hob, som skaber rum for utraditionelle læringsrum og sociale aktiviteter og netværk for aktører som normalt lever adskilt i hver deres arena.

Værdier
Værdierne tager udgangspunkt i at understøtte etableringen af fællesskaber med respekt for det enkelte menneske. Det er vigtigt at alle brugere, unge og ældre, samt lokale, besøgende & internationale, føler sig velkomne, vedkommende og imødekommet. Endvidere at ledelsen bag innovations-centret er oplysende om, hvad der foregår i netværket ved en aktiv udadvendt formidling.

Vores vedtægter:

Vedtægter.

Det er desuden vigtigt med en styrkelse af netværk og sociale relationer i lokalsamfundet, og der skal fokuseres på lydhørhed og imødekommenhed i forhold til det brede samarbejde, frem for snævre specifikke interesser. Samtidig ønskes dog med tiden oparbejdet ressourcer til investering i især yngre, særligt talentrige individuelle initiativtageres initiativer, således at et egentligt Trekroner innovations landshold, kan blive et fyrtårn for ægte fremtidsgavnlig multi-elite talent udviklings sparrings investering.

 

 

D. 10/11 2010, stiftede jeg sammen med 3 gode mænd den frivillige forening: Campus Innovation Danmark. Efter en opstarts periode med en række møder, og helt små brainstorm og masterclass arrangementer, samarbejde omkring bl.a. projekter som: www.trekronerfestival.dk , www.Festivalfrivillig.dk …prøver vi nu at invitere til et fornyet og forstærket samarbejde omkring fremme af forenings konkrete visionære mål.

 

Vi ønsker at forstærke indsatsen for at forbedre de virkelig dedikerede sociale innovatørenes vilkår, med udgangspunkt i kreativ intelligent campusudvikling… – Danmark har brug for dette – hvis vi vil være seriøse ifht. at være ledende ifht. at finde løsninger på de væsentlige udfordring fremtiden med sikkerhed bringer.. Vi starter lokalt – her på Trekroner campus. – Region Sjælland er vores nær-område.. Hele landet vores “ekstra campus område”..

 

Interesserede ressource ressource identiteter inviteres – til at hjælpe med at udvikle og realisere den frivillige forening Campus Innovation Danmarks visionære mål:

At skabe et langt innovativere ideal koncept udviklings miljø, i/omkring CampusTrekroner.dk/© – for at fremme social innovative talenters chancer for at lykkes tidligere, med deres første virkeligheds forbedrings projekt(er)

 

Vision without action is merely a dream

Action without vision just pases time

But action with vision can change a world.

J. Barker 1994

 

Hvorfor samles?

Vi ønsker at afklare om der findes opbakning til at gøre 2019, til starten på en ny financieret, virtualiseret og langt bedre organiseret

3-9 års periode.

Vores enkle vision er vedvarende:

At skabe et vækst og investeringsfælleskab, virtuelt og fysisk lokalt, for via tænketank aktiviteter, masterclass, sparrings, kursus, praktik og freelance aktiviteter, at fremme vidensdelingen på tværs af ellers adskilte arenaer.

Campus Innovation Danmark skaber et (center for) vækst og et investerings-fællesskab for Socialt entreprenørskab, ved at danne kreativere rammer for innovation, events netværk rådgivning og vidensdeling for vores medlemmer i hele regionen

Målet er at styrke de få virkelig innovative talentfulde, enkeltpersoner, grupperinger, foreninger, institutioner, iværksættere og virksomheders chanceher for, ved aktivering af sociale innovative processer, at forbedre egne og andre Campus Udvikling Danmarks -netværks-medlemmers chancer for at nå mere direkte frem til den succes , vi ser – deres visionære, Lokale, regionale og & nations gavnlige projekter fortjener..

 

– Med venlig innovatørs hilsen Lars Konradsen . org , Forenings iværksætter & f innovations chef.

 

_____________________________________________________________________

Vores Mål:

“At skabe et vækst- og investeringsselskab, for fremme af elite innovativt socialt-entreprenørskab. Ved at danne kreativere rammer for ægte innovationers udvikling, via events, netværk, rådgivning – og vidensdeling til gavn for hele vores region..”

 

Vi vil udvikle:

De fysiske rammer for seriøse innovatører – i Trekroners.dk/CampusOmrådet

Fremme mulighederne for at mikro investeringer i campus områdets mest innovative fremmes

Vi vil skabe:

Vækst via profit og socialt engagement, med samfundet, Region Sjælland og nærområdet i Trekroner som udgangspunkt, men med det globale perspektiv der udspringer af vores campus vision
Vi vil arrangere:

Innovations kultur fremmende events – både sociale, faglige og netværks skabende
Vi vil bygge bro mellem & facilitere innovativt intelligente investeringer i:

Innovatører fra såvel studie og forskermiljøer, som campusområdet og erhvervslivet. Ved at udnytte vores baggrunde fra blandt andet RUC og CBS (vi innoverer udfra det bedste fra begge verdener) Vi vil vi sætte nye standarder for, hvorledes campus-innovation bør forgå.

Sammen samler viden og kombinerer kompetencer – til gavn for hele Trekroner, Roskilde og Region Sjælland og DK generelt.