Velkommen til foreningen Campus Innovation Danmark

innova10minut-1-reflektioner-om-campus-innovationer-dk-mulighed

Kort om Campus Innovation Danmark:

CAMPUS INNOVATION DANMARK – er en frivillig netvæksforening, grundlagt 10.11.2010. Vi arbejder strategisk for en væsentlig forbedret campus innovations kultur. Vi starter i Trekroner, 4000 Roskilde – Da vi mener at her er plads til væsentlige forbedringer – og et overskud af virkeligt talentrige identiteter.

Vi vil være de dygtigste talenters tænketank og et stærkt investeringsnetværk. Vi vil blive et solidt springbræt for innovativ udvikling. Vores mål er at opdage, sparre med og supporte de bedste campus-innovatører

Her er den definition af innovation, som vi styrer ud fra:

(*på Norsk)

Innovasjon
Er
Å skape
Å akseptere
Å spre “noe nytt”
En ny måte å opfatte, avbilde og løse problemer på. Det indebærer avvik fra vante
måter å se og gjøre ting på

Innovasjon forudsetter bred tilgang på Informasjon
Data bliver først til informasjon når de bliver tolket, det vil sige tillagt
mening

– og kunne vi tilføje på dansk:

der skal være tale om en niche, et reelt oplevet behov der dækkes i virkeligheden, bedre end tidligere set. Innovation er den mest suveræne løsningsmetode udviklet og implementeret i virkeligheden over tid..

Baggrund
Danmark opdager, anerkender og investerer ikke tidligt nok i de særligt kreative frø – der har potentiale til at vokse til stærke innovative kræfter. Når man ikke tager godt hånd om lovende frø i det tidlige stadie, begrænses sund og bæredygtig vækst. Gode frø der får rigtige betingelser fra starten, bliver lettere til imponerende og levedygtige identiteter og løsninger. Campus området er den HR plantage i hvilken, vores samfund gø’r klogt i at investere viist…

Vores vision
Vi vil være de bedste til at opdage, invitere og integrere sociale innovative talenter og bakke op om og brande vores medlemmer, så de står fuldt rustet, til at udfolde deres unikke talenter i fællesskab med fremsynede investorer.

Vores mission
CAMPUS INNOVATIONS mission er at tiltrække, supporte og samfinansiere udviklingen af den spirende kreative talentmasse, der udspringer fra væsentlige Campus, i hvilke vi har vigtige medlemmer.

Vores mål

* Vi vil fremme socialt entreprenørskab på eliteniveau.
* Vi vil skabe en ’Iværksætter plantage’ for en spirende talentmasse.
* Vi vil sætte nye standarder for, hvorledes campus-innovation kan foregå.
* Vi vil udvikle de virtuelle samt fysiske kreative rammer i Campus området.
* Vi vil investere i de talentfulde identiteters kultivering, mens de er sprængfyldt af grokraft.
* Vi vil skabe events, både sociale, faglige og netværks skabende.
* Vi vil tilbyde rådgivning og videndeling til sociale entreprenører i hele regionen.

Velkommen til vores Campus innovations forening! : 1 Tænketank & 1 Investeringsselskab…

I de reelle mest talentrige sociale-innovatøres tjenenste…

Vedtægter

Her finder du os: 

Vores 1. Campus udviklings indsats område er: Campus Trekroner.  Området omkring RUC.dk & UCSJ.dk

v. Trekroner Station, 4000 Roskilde, -i  Region Sjælland