Ledelse

Ledelse

Her mere om vores altid minimum 3 delte ledelses koncept:

Foreninges daglige drift varetages af et frivilligt sekretariat, på sigt tilstræbes minimum een deltids ansat organisations sekretær

Foreningens strategiske udvikling, varetages af Bestyrelsen

Foreningens øverste myndiged er repræsentantskabet der samles minimum en gang årligt,  Det tilstæbes halvårligt, med kvartalsvise møder